Loading...

Hoonete Ehitus

Lakorda Holding OÜ on ehitusfirma, mille põhiteenused on hoonete ehitamine. Aastate jooksul oleme ehitanud nii uusi hooneid ja rajatisi, kui ka renoveerinud vanu muinsuskaise all olevaid hooneid. Põhitegevus on ehituse peatöövõtt, kus oma jõududega teostame üldehitustöid ja betoonitöid. Kvaliteedi tagamiseks on ettevõttes juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteem..

PeaTÖÖVÕTT

Teostame ehituse peatöövõttu ja projektijuhtimist.Ehituse peatöövõtu korras oleme renoveerinud ja ehitanud mitmeid tootmishooneid ning eramuid, samuti restaureerinud muinsuskaitse all olevaid hooneid. Vajadusel kasutame professionaalseid ja usaldusväärseid koostööpartnereid erinevates tööprotsessides.

 

FASSADIDE SOOJUSTUS

Teostame hoonete fassaadiehitust ja renoveerimist.Fassaad vajab regulaarset korrastamist ja hooldamist, et sellega pikendada maja eluiga ning parandada sisekliimat. Õigete soojustusmaterjalide kasutamine võimaldab energiakulu kokku hoida kuni 50%. Oleme spetsialiseerunud eramajade, korterelamute, äri- ning tööstushoonete fassaaditöödele, kasutades selleks erinevaid tehnoloogiaid.

Meie Kogemused

Kogemused Hoonete Ehituse, PeatÖÖVÕTu JA Projekteerimise alal

Lakorda Holding OÜ on ehitusfirma, mille põhiteenused on hoonete ehitamine. Aastate jooksul oleme ehitanud nii uusi hooneid ja rajatisi, kui ka renoveerinud vanu muinsuskaise all olevaid hooneid.

Ehituse peatöövõtu korras oleme renoveerinud ja ehitanud mitmeid tootmishooneid ning eramuid, samuti restaureerinud muinsuskaitse all olevaid hooneid. Vajadusel kasutame professionaalseid ja usaldusväärseid koostööpartnereid erinevates tööprotsessides.

Teostame hoonete fassaadiehitust ja renoveerimist.Fassaad vajab regulaarset korrastamist ja hooldamist, et sellega pikendada maja eluiga ning parandada sisekliimat. Õigete soojustusmaterjalide kasutamine võimaldab energiakulu kokku hoida kuni 50%. Oleme spetsialiseerunud eramajade, korterelamute, äri- ning tööstushoonete fassaaditöödele, kasutades selleks erinevaid tehnoloogiaid.

HOONETE EHITUS
90%
60% Complete
PEATÖÖVÕTT
80%
80% Complete
FASSAADIDE SOOJUSTUS
86%
86% Complete

Kuidas me seda teeme?

Töötame koos, et saavutada paremaid lahendusi

Hoonete Ehitus ja Üldehitustööd

Ehituse peatöövõtt ja projekteerimine ning projektide juhtimine, mis hõlmab ehituse peatöövõtja ja projektijuhi funktsioonide täitmist, ehitusprojektide kavandamist ja nende teostamiseks vajalikke projekteerimistöid (sh detailplaneeringud), ehitusjärelvalvet ning mitmesuguste kaasnevate projektide kavandamist ja teostamist.

Hoonete ehitus ja remont, eriehitustööd, mis hõlmab üldehitust, elektri tugevvoolutöid, nõrkvoolutöid s.h automaatsete tulekahjusignalisatsiooni ja -kustutussüsteemide paigaldust ja projekteerimist. Lisaks teostame veel kütte, ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsioonitöid, teedeehitus- ja remonditöid, gaasivarustustöid, haljastus- ja heakorratöid.

Peatöövõtu töökord

Peatöövõtu korras on meie inimeste kogemused märksa suuremad ja pikaajalisemad. Nad on ehitanud ja renoveerinud tootmis- ja laohooneid, kaubandus- ja teenindushooneid, sotsiaal- ja koolihooneid, hotelle, büroo- ja haldushooneid, insener-tehnilisi rajatisi, korter-ja ridaelamuid ning eramuid, samuti restaureerinud mitmeid muinsuskaitse all olevaid hooneid.

Oma tellijatele pakume usaldusväärset ja kvaliteetset ehitusteenust. Oleme oma tegevuses efektiivne ja keskkonnasõbralik ettevõte, arvestame klientide, töötajate ja ühiskonna huvide ning vajadustega Eriti suurt tähelepanu pöörame oma töötajate turvalisusele.

Fassaadide Soojustus

Teostame hoonete fassaadiehitust ja renoveerimist.

Fassaad vajab regulaarset korrastamist ja hooldamist, et sellega pikendada maja eluiga ning parandada sisekliimat. Õigete soojustusmaterjalide kasutamine võimaldab energiakulu kokku hoida kuni 50%. Oleme spetsialiseerunud eramajade, korterelamute, äri- ning tööstushoonete fassaaditöödele, kasutades selleks erinevaid tehnoloogiaid. .

Hoonete ehitus

Lakorda Holding OÜ on ehitusfirma, mille põhiteenused on hoonete ehitamine. Aastate jooksul oleme ehitanud nii uusi hooneid ja rajatisi, kui ka renoveerinud vanu muinsuskaise all olevaid hooneid. Põhitegevus on ehituse peatöövõtt, kus oma jõududega teostame üldehitustöid ja betoonitöid. Kvaliteedi tagamiseks on ettevõttes juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteem.

Olenevalt tellija lähteülesandest ja ehituse tüübist aitame valida sobivaima koostöövormi parima lõpptulemuse saavutamiseks. Keerulised ehitused vajavad nii oskusi, kogemusi kui ka tegijaid.

Teeme kõik vajaliku, et klient saaks selle, mis oli tema esialgseks ideeks, pidades sealjuures silmas eelarvelisi ning seaduslikke piire. Parimaks lõpptulemuseks soovitame investeerida projekti koostamisse. Miks? Sest siis on teie idee kõigile osapooltele üheselt mõistetav ning on võimalik välja arvutada hoone maksumus, arvestades kõikide materjalide ja tööjõududega. Maja või ükskõik millise teise hoone projekti koostamist võiks võrrelda hoone ehitusega kuid paberil. Ilma korraliku projektita ei saa valmida ka selline hoone, nagu vaimusilmas ette kujutasite, kui te just seda ise ei ehita.

Peatöövõtt

Teostame ehituse peatöövõttu ja projektijuhtimist.

Ehituse peatöövõtu korras oleme renoveerinud ja ehitanud mitmeid tootmishooneid ning eramuid, samuti restaureerinud muinsuskaitse all olevaid hooneid. Vajadusel kasutame professionaalseid ja usaldusväärseid koostööpartnereid erinevates tööprotsessides.

Meie peamised tegevusvaldkonnad:

  • eramud ja ühiskondlikud hooned;
  • äripinnad ja kaubandushooned;
  • korterelamud;
  • tootmis- ja laohooned.
Pakume ehitusliku peatöövõtu korras uute ja vanade majade renoveerimist. Ehitistest enamiku on võimalik rajada projekteerimise-ehitamise meetodil – see tähendab, et kogu projekteerimise ja ehitamise protsessi ning tulemuse eest vastutame meie.

Fassaadide Soojustus

Fassaadide soojustus

Teostame hoonete fassaadiehitust ja renoveerimist.

Fassaad vajab regulaarset korrastamist ja hooldamist, et sellega pikendada maja eluiga ning parandada sisekliimat. Õigete soojustusmaterjalide kasutamine võimaldab energiakulu kokku hoida kuni 50%. Oleme spetsialiseerunud eramajade, korterelamute, äri- ning tööstushoonete fassaaditöödele, kasutades selleks erinevaid tehnoloogiaid.

Trasside Ehitus ja Projekteerimine

Teostame Trasside ehitusteenuseid.

Ehitame vee, sadevee, drenaazi ja kanalisatsiooni torustikke ning paigaldame truupe, tuletõrjevee mahuteid ning erinevaid septikuid ja õlierastussüsteeme.

  • Vee-, kanalisatsiooni-, sadevee ja drenaazitorustike ehitus
  • Septikute, kanalisatsioonimahutite ja biopuhastite paigaldus
  • Paigaldame tuletõrjevee kogumismahuteid ja veevõtukaeve
  • Ehitame ja vajadusel renoveerime hoonesiseseid vee- ja kanalisatsioonitorustikke
  • Paigaldame veemõõdukaeve, hüdrante ja kanalisatsiooni-, sadevee-, drenaazipumplaid
  • Võimalusel parandame amortiseerunud betoonist kanalisatsioonikaeve.

Lakorda Holding OÜ

2009. aastal tegevust alustanud Lakorda Holding OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte ning omab kogemusi ehituse valdkonnas. Lakorda Holding OÜ põhitegevuseks on ehitus- ja remonditööde teostamine, ehitustööde peatöövõtt ja ehitusjuhtimine . Lisaks tavapärastele üldehitustööde teostamisele pakume oma klientidele ehitusjuhtimise ja projekteerimisteenust.

Lakorda Holding on 2009 a registreeritud majandustegevuse registris ja omab luba tegutseda ehitamise,muinsuskaitse ja ehitusjuhtimisega.

Lakorda Holding juhtimissüsteem on tunnistanud vastavuses olevaks ISO 9001:2015 standardite nõuetele.

Lakorda Holding OÜ on ehitusfirma, mille põhiteenused on hoonete ehitamine. Aastate jooksul oleme ehitanud nii uusi hooneid ja rajatisi, kui ka renoveerinud vanu muinsuskaise all olevaid hooneid.

Põhitegevus on ehituse peatöövõtt, kus oma jõududega teostame üldehitustöid ja betoonitöid. Kvaliteedi tagamiseks on ettevõttes juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteem. Pakume ka teisi erinevaid teenuseid:

Üldehitus ja Teenused

Hoonete ehitus

Olenevalt tellija lähteülesandest ja ehituse tüübist aitame valida sobivaima koostöövormi parima lõpptulemuse saavutamiseks. Keerulised ehitused vajavad nii oskusi, kogemusi kui ka tegijaid. Peatöövõtt

Teostame ehituse peatöövõttu ja projektijuhtimist.

Ehituse peatöövõtu korras oleme renoveerinud ja ehitanud mitmeid tootmishooneid ning eramuid, samuti restaureerinud muinsuskaitse all olevaid hooneid. Vajadusel kasutame professionaalseid ja usaldusväärseid koostööpartnereid erinevates tööprotsessides. Fassaadide soojustus

Teostame hoonete fassaadiehitust ja renoveerimist.

Fassaad vajab regulaarset korrastamist ja hooldamist, et sellega pikendada maja eluiga ning parandada sisekliimat. Õigete soojustusmaterjalide kasutamine võimaldab energiakulu kokku hoida kuni 50%. Oleme spetsialiseerunud eramajade, korterelamute, äri- ning tööstushoonete fassaaditöödele, kasutades selleks erinevaid tehnoloogiaid.

Trasside ehitus

Ehitame vee, sadevee, drenaazi ja kanalisatsiooni torustikke ning paigaldame truupe, tuletõrjevee mahuteid ning erinevaid septikuid ja õlierastussüsteeme.

• Vee-, kanalisatsiooni-, sadevee ja drenaazitorustike ehitus • Septikute, kanalisatsioonimahutite ja biopuhastite paigaldus • Paigaldame tuletõrjevee kogumismahuteid ja veevõtukaeve • Ehitame ja vajadusel renoveerime hoonesiseseid vee- ja kanalisatsioonitorustikke • Paigaldame veemõõdukaeve, hüdrante ja kanalisatsiooni-, sadevee-, drenaazipumplaid • Võimalusel parandame amortiseerunud betoonist kanalisatsioonikaeve